Svet-Stranek.cz
Krása orchidejí a jiných rostlin
Orchideje a jiné exotické rostliny

Substráty pro orchideje:Krása orchidejí a jiných rostlin

Substráty pro orchideje

Jaký je vliv substrátu na růst a prospívání orchidejí

  Začátečníky trápí otázka, kde správný substrát sehnat nebo jak si jej sám namíchat. Pokročilejší pěstitelé a profesionálové vědí, že je to neustálé zkoušení a vylepšování poměru základních komponent, jejich nahrazování vhodnějšími složkami substrátu a porovnávání jejich vhodnosti pro jednotlivé druhy a typy orchidejí.
  Je také jednoznačně prokázáno, že substrát, který se osvědčil u jednoho pěstitele, naprosto zklamal a nesplnil požadavky u jiného v jiných, i když na pohled podobných podmínkách. Z toho vyplývá jedna jistota - můžete si koupit již namíchaný substrát, ale nikdy to nebude přesně ono a pokud si jej namícháte sami, dostanete se do kolotoče neustálého vylepšování a upravování poměru i složek. Není totiž dobré použít univrzální substrát pro epifyty, terestrity, petrofyty a všechny ostatní ...fyty. Stejně tak není identický substrát pro mladé rostliny a pro dospělé až výstavní exempláře. Proto se pokusím poskytnout několik návodů a vodítek, kterými je možné se vyhnout nejzákladnějším chybám a snadněji se dopracovat úspěchu.

Požadavky orchidejí na složení a vlastnosti substrátu

 
Nejdříve je třeba si rozdělit základní skupiny orchidejí alespoň na epifyty a terestrity. Zde se totiž nároky jednotlivých typů nejvíce odlišují a specifické požadavky těchto skupin je třeba respektovat.

EPIFYTY: rostou převážně na stromech a jejich křeny slouží k přichycení na hostitelské rostlině a současně i k příjmu živin. Kořeny jsou však většinou málo zakryté nebo zcela obnažené a proto substrát pro tuto skupinu musí být velmi vzdušný, neuléhavý, přiměřeně nasáklivý i prosychající. Pro mladé rostliny této skupiny může být podle velikosti jemnější a sponěkud vyšší schopností zadržovat vlhkost, protože tyto mladé rostlinky mají i malý kořenový systém a tím jsou také zranitelnější při výkyvech teplot a vlhkosti.

TERESTRITY: rostou převážně v substrátech pod stromy a keři, v napadaném a zetlelém listí, případně naplavených zeminách. Proto je jejich kořenový systém odlišný a přizpůsobený příjmu živin, uchycení v půdě, skalní štěrbině nebo podobném podkladu.

Komponenty substrátů

  Základem substrátu pro orchideje jsou ty komponenty, které i v přírodě tvoří základ pro uchycení a růst kořenů.

drcená kůra, zvláště borová, jedlová,dubová, které neobsahují
  mnoho silic a nepodléhajítaksnadno rozkladu jako třeba kůra
  smrková. Používá se ve dvou základních zrnitostech. Pro mladé
  rostliny zrnitost 0,2-1 cm, pro dospělé pak 1-3 cm. Menší částice
  než 0,2 cm se odstraňují jako odpad, pro dospělé je odpad vše pod
  1 cm.
rašeliník(Sphagnum), živý zelený rašeliní je v současné době v ČR
   téměř nedostupný, protože je většinou součástí chráněných oblastí a
   získává se pouze z lokalit, kde probíhá těžba rašeliny nebo dřva a
   místo výskytu rašeliníku by stejně bylo zničeno. Tyto možnosti jsou
   však velmi náhodné a omezené. Nedá se s nimi kalkulovat, zvláště při
   větší spotřebě. Proto se dováží a prodává, bohužel jen ve větším
   balení, sušené-bílé Sphagnum z Nového Zélandu a tzv. bílá rašelina z
   Běloruska-nyní však problematické z důvodu embarga.
rašelina - hrubá, vláknitá, pokud není upraveno pH, pak je třeba ještě
   upravit přidáním vápence. Věršina rašelinových substrátů však má již
   půdní kyselost upravenu.
drcený pěnový polystyren-v hrubosti podle základu kůry pro substrát a
   současně také vhodný ve větších kouscích jako drenáž na dno nádoby.
   Je třeba si ale uvědomit, že tento syntetický materiál nepodléhá
   rozkladu a při přeszování a likvidaci je problém se ho zbavit. Proto byl v
   Německu také, v komerční oblasti, zakázán používat.
pěnový polyuretan(molitan) velikosti 1-2 cm se může používat jako
  náhražka Sphagna, protože zadržuje vlhkost v substrátu a postupným
  rozkladem uvolňuje živiny, zvláště dusík.
hnojivové příměsi - sušený kravinec, kompostovka,
  bukovka,Osmocoty,hnojivové tyčinky, u terestritů i plná granulovaná
  hnojiva(NPK,Superfosfát,...) a pod.
• desinfekční příměsi - dřevěné uhlí, kořeny kapradin, pemza
experimentální prvky-drobný koks,cihlová drť, korkový odpad, hobliny,
  hrubý písek, štěrk, keramzit, biolaston, skořápky ořechů,
  perlit(Agroperlit-hrubý)...

Úprava pH (kyselosti) -

• podle idividuálních požadavků jednotlivých druhů na kyselost je
   nutné tuto upravit do přijatelné tolerance. Taková úprava je však
   již složitým postupem s potřebou znalostí a možností výsledek
   změřit pH metrem. Tento postup použijeme snad jen v případě
   monokultury ve větším rozsahu, kdy se chceme vyvarovat větším
   potížím.
• pro zvýšení kyselosti je vhodná rašelina s pH 4-5 nebo kůra
   jehličnanů v podobném pH rozsahu a nebo čerstvý rašeliník
• pro snížení kyselosti se používá vápenec(mletý nebo dolomitický)

  Každý substrát potřebuje jak složku kyselou tak i složku zásaditou. Liší se jen jejich poměrem a celkovým výsledným číslem pH.
  Pokud jste pozorně četli až sem a vstávají vám vlasy hrůzou jak to zvládnete, je čas vás uklidnit, že jsou i jednodušší způsoby. Musíme si také uvědomit, že zdravotní stav, kondice rostliny,tepelné a světelné podmínky, jsou přinejmenším stejně důležité jako substrát, ve kterém rostlina roste a z něhož získává živiny.

Substrát pro epifyty-

  Základem je drcená borová kůra, která tvoří základ substrátu(asi 60% objemového obsahu).
  Přídavky pro zlepšení vlastností jako Sphagnum, polystyren a molitqan se přidívají v poměru, který odpovídá podmínkám, ve kterých bude použit. Je třeba brát v úvahu zvláště vysychání a možnost úpravy vodního režimu - což je vždy individuelní. Výše uvedené vlastnosti jednotlivých komponent by mohly být v určování množství vodítkem pro zvýšení nebo snížení poměru. Ostatní komponenty jsou na zvážení a zkušenostech každého pěstitele - dřevěné uhlí (je vhodné pro desinfekci poškozených kořenů a půdních houbových chorob), skořápky, keramzit a podobně já osobně nepoužívám, ale někdo z nedostatku jiného materiálu a potřeby provzdušnit substrát, na ně nedá dopustit pro jejich trvanlivost. Pěstování v čistých hoblinách se sice v mnoha případech osvědčilo (jedná se o sterilní materiál), ale doba, po kterou lze rostliny v tomto substrátu pěstovat ještě není ujednocena a různí se podle jednotlivých druhů orchidejí i hoblin.
  Můžeme si všimnout, že dovážené orchideje do hypermarketů jsou často jen v kůrovém substrátu bez příměsí. Pak je nutné více se věnovat hnojení a přísunu živin.

Substráty pro terestrity-

  Substráty pro terestrity mají na rozdíl od epifytních hlavně zajistit kořenovou výživu rostlin. Proto je jejich složení odlišné a do substrátu se přidává větší množství zásoby hnojiv. Složení těchto substrátů se pak spíše přibližuje směsím pro pokojové okrasné rostliny. Základ je zašelina, příměsi podle nároků jednotlivých druhů - jemná borová kůra a polystyren na provzdušení, vápenec podle potřeby na úpravu pH, pozvolna se uvolňující hnojiva - Osmocoty, rohová moučka, kostní moučka, NPK, močovina a pod.
  Terestrity také na rozdíl od epifytů vyžadují pro svůj kořenový systém poněkud většíkvětináče a pokud je to možné, nejlépe prospívají vysázeny ve volné půdě. Skleník nebo zimní zahrada, která umožňuje i v létě upravit podmínky podle požadavků vysázených orchidejí.

Substráty pro petrofyty-

  Snad by bylo dobré se zmínit ještě o jedné skupině orchidejí - sice se v amatérských sbírkách vyskytují vzácně, ale pro úplnost a odlišnost jejich požadavků alespoň stručně.
  Petrofyty jsou rostliny rostoucí na skalnatém podkladu - ve skalních štěrbinách, v malých jamkách skal s minimálním množstvím navátého nebo naplaveného substrátu. Pro svůj růst ovšem vyžadují většinou téměř plné slunce a podloží kamenité, které se ohřívá a chladne. Do těchto substrátů dáváme větší i menší kameny až drť jako základ, který tvoří asi 60% objemu a zbytek polníme substrátem pro terestrity s přodáním větších kousků dřevěného uhlí. Toto se netýká hybridů, ale pouze vzácnějších botanických druhů s jejich specifickými nároky.

Převzato z © Orchideje Šmajer
 


návštěvníků stránky
celkem210 015
tento týden184
dnes5