Svet-Stranek.cz
Krása orchidejí a jiných rostlin
Orchideje a jiné exotické rostliny

Skalky:Krása orchidejí a jiných rostlin

Skalky

Skalky v nádobách

27.05.201116:16

Miniskalky- skalky v nádobách

    Skalničkypatří mezi velmi oblíbené rostliny našich zahrádek. Svémísto si vydobyly již asi před sto lety a dodnes přetrvávájejich obliba. Pro zajímavost uvádím, že  tento název –skalničky – byl vytvořen v době velkého rozvojeskalničkaření na počátku 20. století a jako původce názvu jeuváděn zahradník Antonín Vejtasa (1877 – 1959) z Jaroměřicnad Rokytnou. Uvádím to proto, že v tomto zahradnictví jsemu pokračovatele – syna Antonína ml. – pracovala několik let posobě na prázdninových brigádách v době studia na gymnáziu.A tak nevím, jestli ta láska ke skalničkám nebyla zaseta do méduše již tehdy.

    Skalničkyjsou v povědomí veřejnosti spojeny se zahradními skalkami,ale v dnešní překotné době láska ke květinám vzrůstá azahrady se zmenšují. Ne každý má možnost, vytvořit siklasickou skalku. Pro je alternativní metodou vytvoření skalkyv nádobě. Dalším důvodem k vytvoření miniskalky je ipěstování drobných a choulostivějších druhů, jejichžpěstování na klasických skalkách je obtížnější a jen stěžíjim lze na větších skalkách zajistit mimořádnou péči.

    Zaprůkopníka pěstování skalniček v nádobách je považovánskalničkářský odborník Angličan Clarence Elliot, který prvnípokusy zahájil již v roce 1913. U nás se jako jeden z prvníchautorů zmiňuje o pěstování skalniček na malém prostoruJaroslav Nauman ve své knize z roku 1942.

    Proúčely pěstování skalniček lze v podstatě využít nádobrůzných tvarů i materiálového složení. Z estetickéhohlediska jsou asi nejhezčí stará kamenná koryta a žlabyvytesávané ze žuly, vápence nebo pískovce, ale dostupnost těchtokoryt je malá. Dnes jsou vyráběna různá koryta specializovanýmikamenolomy, nebo jsou pěkné i nádoby terakotové, keramické akameninové. Jen je nutné, aby barva případné glazury nebylapříliš výrazná, dominantou musí být skalničky. Dále lzepoužít k tomuto účelu se vkusem v podstatě jakoukolivnádobu  - starý pekáč, popelník z kotle, starý hrnec,různě veliká kameninová krmítka atd. Někdo si umí i nádobusvépomocně vyrobit někdo najde i zajímavou větev či kořenstromu v lese. Nedoporučovala bych z estetického hlediskapoužití plastových nádob a pokud se použijí, tak je vhodné jeobložit nějakým přírodním materiálem, dřevem, rákosem,pytlovinou apod. Ale vždy je nutné dbát na přípravu podmínekpro zdárný růst rostlin.

    Velmidůležitá je drenáž, drenážní vrstva na dně nádoby zajišťujeodvedení vody z vegetačního substrátu. Tato drenážnívrstva musí být z hrubého materiálu, který nepodléhá rychlémurozpadu. Já používám např. střepy ze starých rozbitýchkvětináčů, kousky cihel, někdy kamennou drť, ale to je paknádoba těžší, nebo keramzit, ale ten zase stojí peníze.Nezapomeneme zkontrolovat, zda otvory ve dně nádoby jsou dostatečněvelké, popřípadě je musíme zvětšit, či vyvrtat u těch, kdenejsou. Na tyto otvory položíme např. střep z většíhokvětináče, nebo malý květináč obrácený dnem vzhůru, popř.plastová mřížka nebo síťka ze zinkového plechu. Já nejčastějipoužívám  tzv. perlinku /plastová mřížka používaná vestavebnictví/ nebo střep květináče. Poté vložíme drenážnívrstvu a opět přikryjeme pletivem z umělé hmoty nebo jižzmíněnou perlinkou to proto, aby se drenážní vrstva nezaneslapěstebním substrátem. Nad tuto vrstvu dáme pěstitelskýsubstrát, utužíme a můžeme začít s tvorbou skalkyz vybraných kamenů.

    Konkrétnísubstrát musíme zvolit dle druhu skalniček, které v nádoběpěstujeme. Substrát musí být vzdušný s propustný pro vodua také musí obsahovat humus aby dodal rostlinám živiny. Je vhodnépřidat do substrátu přidat jemný štěrk nebo hrubší říčnípísek /lze koupit též ve stavebninách / ne klasický těženýpísek, který obsahuje hlinité části.

    Kamenyse podílí i na vhodném prostředí pro rostliny a současněpůsobí esteticky. Do nádoby dáváme vždy jeden druh kamene a zestejného druhu kamene zvolíme i drť.

    Skalkyse stavějí podobně jako klasické skalky ale převedené dominiaturních měřítek. Do obdélníkových nádob je velmi vhodnávrstevnatá skalka např. z břidlice, lze vytvořit spoustuspár, oválné nádoby pak zase umožní stavbu s dominantnímvrcholem a suťovištěm. Ale i do kulaté či oválné nádoby lzesestavit pěknou spárovou skalku, záleží na fantazii a vkusutvůrce. Vytvořila jsem si několik spárových skalek z břidlicedo kulatých nádob a podle ohlasu jak na výstavě či při návštěvězahrady nebyla tato má snaha marná. 

Výběrrostlin pro nádobové miniskalky je dán dvěma důležitýmizásadami:

    1.rostliny nesmějí být neúměrně vysoké

    2.rostliny nesmějí být expanzivní, rychle se rozrůstající, ikdyž jsou nízké

Kombinovatrostliny je tak trochu malé umění. Měli bychom dbát na to,abychom měli dobře sladěné barvy květů, také je dobré vědět,kdy rostlinky kvetou, aby nám nádoba kvetla delší dobu, volitrůzné druhy listů, různé tvary rostlin,  k okrajůmnádob dávat rostlinky převislé, doplnit nádobu dřevinami -zakrslými kultivary. Důležité je nevysazovat již vzrostlérostliny, ale tak roční urostlé řízky či semenáčky. Malérostlinky se tak krásně rozrostou do tvaru, který jim umožnísestavené kameny a tvar nádoby. Výběr druhů rostlin záleží ina stanovišti – celodenní slunce je vhodné pro rostlinkysuchomilné, zastíněné stanoviště zase vyhovuje rostlinkámhajním, případně alpínkám z chladných horských poloh.Rostlinky vysadíme do spár a na  políčka mezi jednotlivýmikameny, krásné je zasadit je do případných otvorů v kameni ajejich krčky obsypeme drobnou drtí, stejného druhu kamene, jakuvedeno výše. Drtí zasypeme i volná místa mezi kameny. Tentodrťový zásyp má několik funkcí. Především je to povrchovádrenáž při nadměrných srážkách nebo zálivce, v letníchměsících zase zabraňuje rychlému vysychání a reguluje teplotusubstrátu a v zimě brání jeho rychlému zamrzání.Nezanedbatelné je i estetické hledisko, které pak navodí dojemcelistvosti skalního útvaru.

    Pokudsi budete chtít vytvořit osázenou nádobu jen lewisiemi, je nutnédbát na to, aby byly kameny sestaveny tak, že bude možné lewisiezasadit šikmo a velmi důrazně dbát na povrchovou drenáž. Krčkyobložit drtí, aby rostlinky neuhnily. Jako kámen se mi osvědčilabřidlice, do šikmých spár jsem nasadila lewisie a obsypaladrcenou břidlicí.

    Důležitéje i místo, kam osázené nádoby umístíme, protože i tatoskutečnost přispívá k celkovému dojmu, jaký tyto nádobyvyvolají.  Nádoby by měly mít vyčleněné důstojné místov rámci celkové koncepce zahrady, poloha by měla být nasvětlém místě, vhodná je východní či jihovýchodní expozice.Umísťujeme-li větší počet nádob, je vhodné jejich výškovérozčlenění. Nádoby by se neměly pokládat přímo na zem, vodaje drenážním otvorem lépe odváděna , je–li pod ním volnýprostor. Je vhodné je postavit na vhodnou podložku  např.ploché kameny, dřevěné hranoly, žulové kostky, vhodnédlaždice, které ladí s nádobami.

Příhodnéje i umístění nádob na schody, na balkony a i tam do různýchvýšek / třeba podložit obrácených květináčem, či jinouvhodnou nádobou, kamenem apod./, mále-li jich více, zkrátkaumístit je tam, kde se s nimi budete těšit co nejčastěji.

    Údržbaminiskalek je méně náročná než údržba velké skalky.Důležitou roli hraje přiměřená zálivka. Nadměrná závlaha jestejně škodlivá jako přílišné vysychání. Zjara potřebujískalničky více vláhy než v jiných obdobích roku. Zálivkaje vhodná navečer, za suchých a teplých letních dnů je příznivékromě zálivky i rosení.

    Snažilajsem se Vám sdělit své zkušenosti s miniskalkami. Možná seVám zdá, že vytvoření takové nádoby je příliš složité aže to nezvládnete. Nebojte se toho, ti kdo by chtěli s pěstovánímskalniček začít a nemají žádné zkušenosti, mohou si vytvořitnádobu s různými druhy netřesků nebo nenáročnýchrostlinek skalniček. Můžete na našich pravidelných schůzíchnebo i prostřednictvím emailu campanulabruntal@seznam.cz položit dotaz a já se Vám budu snažit poradit. Také jemožné přijít na naši jarní výstavu skalniček a tam sirostlinky přímo zakoupit a dostane se Vám i rady jak na to.

VašeMilena Hejsková

 Vícezde:
https://campanulabruntal.webnode.cz/news/skalky-v-nadobach/


 

návštěvníků stránky
celkem210 010
tento týden179
dnes58